Niekoľko slov o Mládežníckom dychovom orchestri Bánovčanka


Na svete sú len tri naozaj dôležité veci: tlkot srdca – rytmus, láska – harmónia a zaujímavý osobný životný príbeh – melódia. Náš orchester Bánovčanka si to plne uvedomuje a podľa toho žije aj hrá.

Všetko sa začalo v roku 1995, keď páni Jozef Kozár, Dušan Palacka a pán učiteľ Śtefan Petráš založili mládežnícky orchester Bánovčanka. Mladučkí členovia novovzniknutého telesa začínali doslova z ničoho. Pod záštitou ZUŠ Nové Zámky sa zoznamovali so svojimi nástrojmi i navzájom a hra v súbore sa stala ich životným štýlom. Vytrvalosťou, usilovnosťou a nadšením nadobudli zručnosti, čím sa hudobné nástroje stali priamou súčasťou ich tela, a preto je hudba, ktorú hrajú, plná života.

Vývoj hudobných osobností Bánovčanky možno sledovať aj na stále sa rozširujúcom repertoári. Začiatky orchestru sa spájajú s klasickými, pre dychovku typickými skladbami v rytme polky alebo valčíka. Postupne sa pridávali moderné rytmy,  tanečné, sólové inštrumentálne diela a Bánovčanka sa začala vymykať spod rúška klasickej dychovky. Stala sa moderným dychovým orchestrom. Rozrástlo sa aj  nástrojové obsadenie: pribudli saxofóny a trombóny.  Naďalej sa zdokonaľovali hráčske schopnosti, až sa orchester dostal do súčasnej podoby, kedy je schopný zahrať náročné kompozície typické pre veľké orchestre na celom svete.

Kde je nadšenie a trpezlivosť, tam je aj úspech. História úspechov Bánovčanky začína v detskej televíznej relácii „Kamera M“, pokračuje viacnásobným ziskom zlatého pásma s pochvalou na Celoslovenskej súťažnej prehliadke detských a mládežníckych dychových orchestrov, a v roku 2004 vrcholí na 5. Majstrovstvách  Európy dychových hudieb, kde Bánovčanka získala titul Majster Európy v 3. kategórii. Pre Bánovčanku je najväčším úspechom možnosť vôbec hrať ľuďom pre radosť, a preto je pravidelným účinkujúcim na slovenských festivaloch a prehliadkach dychových hudieb.

Mimo hranice Slovenska si Bánovčanka získava zahraničné publikum. Vďaka dobrému vedeniu, spolupráci s poprednými predstaviteľmi dychovej hudby na Slovensku, ako aj s mažoretkovými telesami, sa Bánovčanka zúčastnila množstva zahraničných zájazdov. Dychová hudba Bánovčanky zaznela v meste Zrenjanin v Srbsku a Čiernej Hore, v rakúskom meste Eisenstadt, v Budapešti, v talianskom meste Mosciano Sant Angelo, francúzkych mestách Sallanches, Vitree,  Albi, v nádhernom rakúskom Villachu a tureckej metropole Izmir. V roku 2006 na podnet slovenského veľvyslanectva v Slovinsku bol orchester vybraný na účinkovanie na medzinárodnom festivale „Hudba nepozná hraníc“ v Slovinsku a Bánovčanka sa zúčastnila aj medzinárodného festivalu „Zlatá lýra“ v Poľsku.
 

Aby sa hudba dostala nielen za štátne, ale aj fyzické hranice orchestra, Bánovčanka vydala v roku 2003 prvé CD – Mladí odkazujú mladým. Je to jediná nahrávka detskej dychovej hudby na Slovensku. Obsahuje skladby z  repertoáru orchestra skomponované špeciálne preň, ľudové piesne a najmä moderné rytmy.

Takže zatiaľ sme prišli sem. Aké bude pokračovanie našej cesty, to nevieme. Sme však presvedčení, že stačí len nestratiť rytmus, nasledovať harmóniu a pekná melódia príde sama. Dúfame, že sa orchester posilní o mladších členov, čím sa aj oni stanú súčasťou silnej tradície dychovej hudby na Slovensku

Najbližšie vystúpenia

18.2.2017 o 16:00
Obecná zabíjačka
Dvory nad Žitavou
29.4.2017
Koncert
Komárno
30.4.2017 o 17:00
Predvečer 1.mája
Šurany
16.6.2017 až 18.6.2017
Súťaž
Rybnik, Poľsko