[Translate to English:] Niekoľko slov o Mládežníckom dychovom orchestri Bánovčanka

There are only three really important things in the world: heartbeat – rhythm, love – harmony and interesting personal life story – melody.  Our orchestra Banovcanka is fully aware of this and lives and plays according to this.

Vývoj hudobných osobností Bánovčanky možno sledovať aj na stále sa rozširujúcom repertoári. Začiatky orchestru sa spájajú s klasickými, pre dychovku typickými skladbami v rytme polky alebo valčíka. Postupne sa pridávali moderné rytmy,  tanečné, sólové inštrumentálne diela a Bánovčanka sa začala vymykať spod rúška klasickej dychovky. Stala sa moderným dychovým orchestrom. Rozrástlo sa aj  nástrojové obsadenie: pribudli saxofóny a trombóny.  Naďalej sa zdokonaľovali hráčske schopnosti, až sa orchester dostal do súčasnej podoby, kedy je schopný zahrať náročné kompozície typické pre veľké orchestre na celom svete.

Kde je nadšenie a trpezlivosť, tam je aj úspech. História úspechov Bánovčanky začína v detskej televíznej relácii „Kamera M“, pokračuje viacnásobným ziskom zlatého pásma s pochvalou na Celoslovenskej súťažnej prehliadke detských a mládežníckych dychových orchestrov, a v roku 2004 vrcholí na 5. Majstrovstvách  Európy dychových hudieb, kde Bánovčanka získala titul Majster Európy v 3. kategórii. Pre Bánovčanku je najväčším úspechom možnosť vôbec hrať ľuďom pre radosť, a preto je pravidelným účinkujúcim na slovenských festivaloch a prehliadkach dychových hudieb.

Mimo hranice Slovenska si Bánovčanka získava zahraničné publikum. Vďaka dobrému vedeniu, spolupráci s poprednými predstaviteľmi dychovej hudby na Slovensku, ako aj s mažoretkovými telesami, sa Bánovčanka zúčastnila množstva zahraničných zájazdov. Dychová hudba Bánovčanky zaznela v meste Zrenjanin v Srbsku a Čiernej Hore, v rakúskom meste Eisenstadt, v Budapešti, v talianskom meste Mosciano Sant Angelo, francúzkych mestách Sallanches, Vitree,  Albi, v nádhernom rakúskom Villachu a tureckej metropole Izmir. V roku 2006 na podnet slovenského veľvyslanectva v Slovinsku bol orchester vybraný na účinkovanie na medzinárodnom festivale „Hudba nepozná hraníc“ v Slovinsku a Bánovčanka sa zúčastnila aj medzinárodného festivalu „Zlatá lýra“ v Poľsku.
 

Aby sa hudba dostala nielen za štátne, ale aj fyzické hranice orchestra, Bánovčanka vydala v roku 2003 prvé CD – Mladí odkazujú mladým. Je to jediná nahrávka detskej dychovej hudby na Slovensku. Obsahuje skladby z  repertoáru orchestra skomponované špeciálne preň, ľudové piesne a najmä moderné rytmy.

Takže zatiaľ sme prišli sem. Aké bude pokračovanie našej cesty, to nevieme. Sme však presvedčení, že stačí len nestratiť rytmus, nasledovať harmóniu a pekná melódia príde sama. Dúfame, že sa orchester posilní o mladších členov, čím sa aj oni stanú súčasťou silnej tradície dychovej hudby na Slovensku

Najbližšie vystúpenia

18.2.2017 o 16:00
Obecná zabíjačka
Dvory nad Žitavou
29.4.2017
Koncert
Komárno
30.4.2017 o 17:00
Predvečer 1.mája
Šurany
16.6.2017 až 18.6.2017
Súťaž
Rybnik, Poľsko