Počas víkendu 16.6.-18.6. 2017 sa náš VDO Bánovčanka zúčastnil na medzinárodnej súťaži dychových orchestrov Zɫota Lyra v poľskom meste Rybnik. Hoci nám počasie naťahovalo nervy celý pobyt, s radosťou píšem, že sme sa kvapkám šťastne vyhli.

Hneď v prvý deň si pre orchestre pripravili organizátori spoločný pochod mestom Rybnik v sprievode mažoretiek, ktoré tiež súťažili na medzinárodnom festivale mažoretiek. Úžasným zážitkom bol monstrekoncert na záver pochodu, kde okrem spoločných skladieb zazneli aj hymny všetkých súťažiacich štátov v podaní „poľskej“ kapely. Našu hymnu,
Nad Tatrou sa blýska, sme celý orchester spievali s úctou a radosťou z plných pľúc, veď sme boli jediní zástupcovia Slovenska. Piatok sa končil krátkym koncertom jednotlivých orchestrov na námestí.

Samotná súťaž bola rozdelená do prvých dvoch dní. Náš súťažný repertoár zaznel až druhý deň, teda v sobotu. Úvod patril Pochodu textilákov od Karola Pádivého, potom zaznelo Trompeten mambo od Adama Hudeca, kde sa predstavili ako sólisti naši dvaja trubkári Andrej Kozár a František Moravčík, treťou skladbou boli Súčanské čardáše tiež
od Karola Pádivého, sólová skladba na tárogató Tarockpolka od Adama Hudeca, kde sa ako sólista predstavil náš dirigent Martin Melišek, ďalšou bola zahraničná skladba Just a gigolo od Leonela Cassuciho a záver patril zmesi piesní od Karla Gotta s názvom Božský Kája
v úprave Adama Hudeca. Napriek našim veľkým obavám pred súťažou postupne zavládla
na pódiu dobrá nálada a všetci z nás si súťažné vystúpenie užili. Dokonca aj naši vedúci, hoci sa im v očiach občas vyskytla i obava či vystúpila „kvapka potu“ na čelo, držali nás svojou dirigentskou paličkou pekne nakrátko. Ich úsilie nakoniec prinieslo ovocie, veď sme si spomedzi 11 súťažných orchestrov priniesli krásne Zlaté pásmoindividuálne ocenenie za sólový výkon nášho dirigenta Martina Meliška. Aby sme sa nesťažovali na nedostatok hrania, po súťaži nasledoval ešte jeden pochod v susednej dedine, kde prebiehal folklórny festival.   

Posledný deň patril odovzdávaniu ocenení a koncertu prvých troch umiestnených kapiel, kam sme, žiaľ, nepatrili. Pri preberaní našich ocenení sa však určite každý z nás pyšne vystrel a bol hrdý na náš krásny spoločný úspech. Veď nie každý deň sa nám podarí
popri Litve, Poľsku, Česku, Maďarsku či Bielorusku získať také vzácne umiestnenie.

Veľkú zásluhu na tom majú v prvom rade naši vedúci Martin MelišekJozef Kozár, ktorí nás počas celej prípravy podporovali, viedli správnym smerom a často dodávali energiu a chuť do ďalšej práce. Patrí im za to obrovské ĎAKUJEME! Poďakovanie patrí aj pánovi Adamovi Hudecovi, ktorí bol našim mentorom, vyšperkoval skladby na spoločnej skúške s VDO Bánovčanka, a tiež sedel ako porotca na súťaži. V neposlednom rade patrí vďaka každému jednému členovi nášho orchestra, že vydal zo seba to najlepšie, čo v danej chvíli vedel. Veď ako sa hovorí, jednotlivci robia celok úplným.

 

Účasť na podujatí bola podporená finančným príspevkom od SOZA.

Najbližšie vystúpenia

18.2.2017 o 16:00
Obecná zabíjačka
Dvory nad Žitavou
29.4.2017
Koncert
Komárno
30.4.2017 o 17:00
Predvečer 1.mája
Šurany
16.6.2017 až 18.6.2017
Súťaž
Rybnik, Poľsko